Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /customers/c/2/a/sverigesskateboardforbund.se/httpd.www/wp-includes/post-template.php on line 284

Skatestödet är till för att ekonomiskt stötta individer som tävlar internationellt i samband med att de promotar svensk skateboard.

 

 

Förutsättningar för att kunna få stöd.

1. Skatestödet kan sökas av alla skateboardåkare med svenskt medborgarskap och som är 18 år fyllda.
2. Du som söker måste vara medlem i en förening ansluten till Sveriges Skateboardförbund.
3. Du tävlar på internationell nivå.
4. Stödet kan enbart sökas för att täcka resa eller del av resa till tävlingar internationellt.
5. Resan ska marknadsföra svensk skateboarding och skateboarding i Sverige.
6. Två fasta belopp går att söka: 3000 kr inom Europa, 5000 kr i resten av världen.
7. Sökanden ska gå med på och förbinda sig till att följa Sveriges Skateboardförbunds resepolicy.
8. Efter resan skall sökande lämna in en återrapport. Vid godkänd återrapport betalas stödet ut.

 

Innan du skickar in din ansökan är det viktigt att du läser igenom och har förstått vår resepolicy!
När du skickar in din ansökan har du per automatik förbundit dig till att följa denna.
Resepolicyn finns till för att du ska vara en god ambassadör för skateboard och skateboard i Sverige.

- Brott mot resepolicyn kan innebära att Skatestödet inte betalas ut eller att man blir återbetalningsskyldig i efterhand.

 

 

Sveriges skateboardförbunds resepolicy

 

Klicka här för att komma till ansökan

 

Här gör du din återrapport när du kommit hem