SVERIGES SKATEBOARDFÖRBUND

Sveriges Skateboardförbund bildades i januari 2012 på initiativ av föreningarna KFUM FryshusetFritid (Stockholm Skatepark), Föreningen Bryggeriet Malmö, Borlänge KFUM och No Limit.

Under många år hade skateboardföreningarna i landet inte haft något eget förbund att vända sig till vilket vi ville göra något åt. Efter en intensiv uppstart blev Sveriges Skateboardförbund medlem i Riksidrottsförbundet 2013.

Sveriges Skateboardförbund samlar all kunskap, kraft och energi som finns i de många lokala skateboardföreningarna ute i landet och är en plattform där dessa föreningar kan få stöd, råd och inspiration i sitt arbete.

Sveriges Skateboardförbund värnar om skateboardingens särart.

Skateboardscenen i Sverige är idag en fungerande community där vi stöttar, samarbetar och lär utav varandra. Vi är inte ett tungt, auktoritärt förbund som bara ger förmaningar utan ett stödjande, vägledande förbund som hjälper till där det behövs.

Vi tror på bredd, glädje och en enorm utvecklingspotential, utifrån varje utövares egna villkor.

KULTUREN SKATEBOARD

Vår kultur har odlats sen 70-talet och har växt sig stark och fostrande. Kulturen är ett arv som de äldre nu för vidare till både sina egna men också till andras barn och ungdomar. De yngre får lära sig hur man beter sig i en skatepark och vi utvecklas alla tillsammans, gammal som ung. Det finns ett stort värde i detta, vi kallar det att vara Kulturbärare.

Vi har inga eller väldigt få fasta träningstider och för oss är Skateboard lika mycket en livsstil som en idrott. Våra barn och ungdomar tränar ofta flera timmar varje dag. Inom vår sport finns det också flera olika grenar, men vi är ändå skateboardåkare, allihop tillsammans.

Skateboard är också en community där alla är välkomna, oavsett kön, etnicitet, ålder eller kunnande. Detta är viktigt för oss och för att alla ska känna sig välkomna är anläggningsfrågan och tillgängligheten en viktig del i arbetet.

Vi arrangerar tävlingar och events och det är med största sannolikhet så att Skateboard är en OS-gren 2020. Men det allra viktigaste för oss är att tillsammans försöka skapa så bra förutsättningar som möjligt för framtida skateboardåkare så att de på ett säkert, tryggt och utmanande sätt kan utöva den sport de tycker är kul. Motion, glädje och ett rikare liv kommer på köpet.

Skateboarden arbetar för att insynen i vår typ av verksamhet och vårt sätt att bedriva föreningar ska öka. Vi hoppas också att landets kommuner tar hjälp av oss & våra lokala föreningar, som är föregångare i ett sätt att bedriva verksamhet som vi ser ett ökande behov av i vårt framtida samhälle.

SÄKERHET OCH MILJÖ

Idag finns det ett 80-tal betongparker som är byggda & designade för skateboard.

I en skatepark råder en viss kutym och det finns en mängd oskrivna regler som följs av skateboardåkare. Med ett ökat intresse för skateparkerna i landet har vi samtidigt sett att nya brukargrupper vill nyttja samma plats. Att den planerade verksamheten och aktiviteten begränsas av andra brukargrupper är inte optimalt. Skateparkerna är inte heller anpassade för att kunna rymma det ökade antal utövare som fler brukargrupper innebär.

Det är således svårt att samsas på samma yta som dessutom oftast blir för liten när nya brukargrupper tillkommer.

Det handlar om ett tolkningsföreträde.

Nya brukargrupper har andra behov och det finns stora skillnader i t.ex. rörelsemönster som leder till konflikter. Därför bör Skateboard som ursprungsbrukare ges företräde till dessa skateparker som våra föreningar runt om i landet har slitit för.

Egentligen handlar det inte om ett felaktigt beteende från nya brukargrupper. De behöver få möjlighet att definiera sin sport & odla sin kultur, på samma vis som skateboard har gjort. Men sådant tar tid och vi är kritiska till att de ska låtas göra det på skateboardåkarnas bekostnad.

Även om samhället i övrigt tycker sig se en möjlighet att kombinera dessa uttryck är det inget bra alternativ och framförallt, en säkerhetsrisk som vi nu vill eliminera.

Vi tror på tydliga regler i skateparkerna och vilka brukare som får vistas där. Vi yrkar inte på förbud men vi ser att andra brukargrupper behöver utrymme i skateparkerna som i dagsläget inte finns utan att det sker på skateboardåkarnas bekostnad.

Vi vill därför lämna följande rekommendationer och uppmanar de kommuner som berörs att tillsammans med den lokala skateboardföreningen implementera fungerande tillfälliga tider i er skatepark tills dess att en fungerande permanent lösning är på plats.

Detta för allas säkerhet.

SSF REKOMMENDERAR

Hantering av befintliga skateparker

Skateparker i städer med fler än 50.000 invånare:

Finns det i er kommun konflikter mellan skateboardåkare och andra brukargrupper så rekommenderar vi att följande bör gälla:

Andra brukargrupper behöver en egen anpassad yta/park. I anslutning till befintlig eller en helt egen park. Fram tills dess att den nya ytan står klar för dessa brukargrupper uppmanar vi våra föreningar att acceptera följande tidsindelningar för befintlig skatepark:

Skoldagar/Vardagar:

Samtliga brukargrupper* tillåts fram till kl 17.00, efter det endast skateboard.

Helgdagar/Lediga dagar/skollov:

Samtliga brukargrupper* tillåts fram till 15.00, efter det endast skateboard.

Dock inte för en längre tidsperiod än 3 år, sen bör en lösning kunna vara på plats för engagerade & organiserade nya brukargrupper. Önskvärt är dock att en lösning är på plats tidigare än 3 år.

Skateparker i städer med färre än 50.000 invånare:

Finns det i er kommun konflikter mellan skateboardåkare och andra brukargrupper så rekommenderar vi att följande bör gälla:

Skoldagar/Vardagar:

Samtliga brukargrupper* tillåts fram till kl 17.00, efter det endast skateboard.

Helgdagar/Lediga dagar/skollov:

Samtliga brukargrupper* tillåts fram till 15.00, efter det endast skateboard.

* Vilka grupper som tillhör samtliga brukargrupper bör tydligt framgå på parkens ordningsskylt.

VID NYANLÄGGNING AV BETONGPARKER

Vi rekommenderar alla kommuner som står i begrepp att bygga en betongpark att se till alla befintliga brukargruppers behov.

Kommuner med fler än 50.000 invånare:

Skapa en egen park för varje brukargrupp. Om det enda alternativet är en gemensam park, se till att ytan är tillräckligt stor, eller ha med i planen att parken kan komma att behöva utökas & att en tillfällig uppdelning då kan bli nödvändig när intresset ökar och/eller nya brukargrupper tillkommer.

Kommuner med färre än 50.000 invånare: 

Skapa en gemensam park för alla brukargrupper. Se till att ytan är tillräckligt stor, eller ha med i planen att parken kan komma att behöva utökas & att en uppdelning då kan bli nödvändig när intresset ökar och/eller nya brukargrupper tillkommer.

* Detta dokument ska vara levande och kommer att revideras årligen, detta för att följa utvecklingen kring landets skateparker och utkommer varje år i Samband med förbundets årsstämma varje vår.