Olycksfallsförsäkring

Alla som tecknar medlemskap i en förening som är ansluten till
Sveriges Skateboardförbund omfattas av en olycksfallsförsäkring.
Försäkringen gäller fr o m att medlemsavgiften är inbetald till föreningen och att föreningen i sin tur har betalt sin medlemsavgift till förbundet.

Försäkringen gäller vid olycksfall som inträffar under aktivitet inom föreningens verksamhet.

Vid skadeanmälan ringer du direkt till IF på: 0771- 815 818
Ange försäkringsnummer SP880932.3.3 
Kom ihåg att spara alla originalkvitton!

 

 

För fullständiga försäkringsvillkor:

Försäkringsvillkor i PDF-format