FÖRENINGSDRIFT

Avsnitt 1:  Starta & driva förening  |  Avsnitt 2:  Riktlinjer för verksamhet  |  Avsnitt 3:  Anläggning

Starta och driva en förening

Här hittar ni nedladdningsbara dokument och mallar som gör ert styrelsearbete enklare. Allt från att starta en förening, hur ni gör en budget, exempel på styrelsemöte/kallelse, förslag på stadgar, årsmötesprotokoll, bokslut m.m. Mallarna är till för er att använda men det är viktigt att ni gör dem till er egna och inte bara kopierar dem rakt av.

Här kan ni ladda ner ett nybildningsprotokoll där det redan är ifyllt det ni behöver gå igenom för att starta en förening.
Ni ansöker om organisationsnummer hos skatteverket, blanketten hittar ni här:

 

Ladda ner dokument

Föreningens stadgar är föreningens regler, rättigheter och skyldigheter.
Här hittar ni exempel på stadgar från en skateboardförening. Inspireras och gör dem till era egna.

 

Ladda ner dokument

Här finns både exempel på dagordning och protokoll för ert styrelsemöte.

 

Ladda ner dokument

 

Här hittar ni exempel på budget samt en budgetmall som "gör matematiken åt dig".
Det är bra att göra en budget för året så att ni vet vad ni har att röra er med eller hur mycket pengar ni behöver få in för att genomföra er verksamhet.

 

Ladda ner dokument

Här får ni ett exempel på en verksamhetsplan för året. Bra att skriva ner vad ni vill göra under året.

 

Ladda ner dokument

Här finns både exempel på ett bokslut och mall för att göra en egen.
Bokslut är en ekonomisk redovisning för verksamhetsåret som måste göras varje år.

 

Ladda ner dokument

En verksamhetsberättelse är styrelsens rapport över vad föreningen har gjort under året. Ladda ner ett exempel här.

 

Ladda ner dokument

En revisionsberättelse ska skrivas av föreningens revisor som styrker att bokslutet och föreningens ekonomi skötts regelrätt.
(Er revisor behöver inte vara auktoriserad men ska vara minst 18år och veta hur hen genomför sitt uppdrag.) Ingen i styrelsen kan vara revisor, heller inte någon som har maktposition gent emot styrelsen eller tvärt om.)

 

Ladda ner dokument

Här hittar ni både exempel på kallelse, dagordning och protokoll för ert årsmöte.

 

Ladda ner dokument

Riktlinjer för verksamhet

I detta avsnitt hittar ni tips på hur ni i er förening och verksamhet kan inkludera fler och tillsammans kan skapa den värdegrund som er förening vilar på. Ni hittar också förbundets riktlinjer på hur ni bör agera om någon i er förening blir utsatt för trakasserier och/eller kränkande behandling.

Här kan ni ladda ner tips för att ta fram en Värdegrund.

 

Ladda ner dokument

Att skapa Inkludering. Här hittar ni Inkluderings-checklistan samt en förklaring på vad inkludering och exkludering är.

 

Ladda ner dokument

Här kan ni ladda ner riktlinjer för att hantera fall av kränkande behandling, trakasserier, sexuella trakasserier och sexuella övergrepp.

 

Ladda ner dokument

Vi gör det tillsammans!

En kartläggning av ledarrollen i Svenska skateboardföreningar. Rapporten!

 

Ladda ner rapporten

Vi gör det tillsammans!

En kartläggning av ledarrollen i Svenska skateboardföreningar. Den fullständiga utredningen!

 

Ladda ner hela utredningen

Hur arrangeras en skatetävling?

Här finner ni några handfasta tips hur en skall lägga upp arbetet före, under och efter tävlingen så allt flyter på så smidigt som möjligt.

 

Ladda ner dokumentet

Anläggning

Här hittar ni information kring anläggningsfrågor, ekonomi, drift och skötsel. Både för inomhus och utomhus.

Besök våra rekommendationer kring hanteringen av säkerheten i våra skateparker. Där kan du även ladda ner dem i PDF-format.

 

Ta mig dit genast

Här hittar du tips, goda exempel, olika typer av finansieringstyper vid byggnation/ombyggnation, Kommunala bidrag och mycket mer.

 

Ladda ner dokumentet