FÖRENINGSDRIFT

Avsnitt 1:  Starta & driva förening  |  Avsnitt 2:  Riktlinjer för verksamhet  |  Avsnitt 3:  Anläggning

Starta och driva en förening

Här hittar ni nedladdningsbara dokument och mallar som gör ert styrelsearbete enklare. Allt från att starta en förening till hur ni gör en budget. Ni hittar även exempel på styrelsemöte/kallelse, förslag på stadgar, årsmötesprotokoll, bokslut m.m. Mallarna är till för er att använda men det är viktigt att ni anpassar dem och gör dem till er egna, inte bara kopierar rakt av.

Starta förening

Här kan ni ladda ner ett nybildningsprotokoll där det redan är ifyllt vad ni behöver gå igenom för att starta en förening.
Ni ansöker om organisationsnummer hos skatteverket, blanketten hittar ni här:

 

Ladda ner dokument

Stadgar

Föreningens stadgar är föreningens regler, rättigheter och skyldigheter.
Här hittar ni exempel på stadgar från en skateboardförening. Inspireras och gör dem till era egna.

 

Ladda ner dokument

Styrelsemöte

Här finns exempel på både dagordning och protokoll för ert styrelsemöte.

 

Ladda ner dokument

 

Budget

Här hittar ni exempel på budget samt en budgetmall som "gör matematiken åt dig". Det är bra att göra en budget för året så att ni vet vad ni har att röra er med och hur mycket pengar ni behöver få in för att bedriva verksamheten eller genomföra ett projekt.

 

Ladda ner dokument

Verksamhetsplan

En verksamhetsplan är er planering över vad föreningen ska eller vill göra under året. Här hittar ni exempel på hur den kan se ut.

 

Ladda ner dokument

Bokslut

Här finns exempel på både ett bokslut och mall för att göra ett eget. Ett bokslut är en ekonomisk redovisning för verksamhetsåret som måste göras varje år. OBS! Mallen är i Excel-format och får endast användas som ett stöd till att göra uträkningar. Det är enligt lag förbjudet att sköta bokföringen i Excel. Saknar ni ett bokföringsprogram kan vi rekommendera Fortnox som finns att tillgå gratis på er idrottonline-sida.

Ladda ner dokument

Kom igång med bokföringen!

Här får ni tips och tricks på hur ni enkelt kommer igång med bokföringen, hur ni sköter utbetalning av ledararvode etc.

Ladda ner dokument

Verksamhetsberättelse

En verksamhetsberättelse är styrelsens rapport över vad föreningen gjort under året. Ladda ner ett exempel här.

 

Ladda ner dokument

Revisionsberättelse

En revisionsberättelse ska skrivas av föreningens revisor som styrker att bokslutet och föreningens ekonomi skötts regelrätt.
Er revisor behöver inte vara auktoriserad men ska vara minst 18år fyllda och veta hur hen genomför sitt uppdrag. Ingen i styrelsen kan vara revisor och inte heller någon som har maktposition gentemot styrelsen eller tvärtom.

 

Ladda ner dokument

Årsmöte

Här hittar ni exempel på hur ni håller ert årsmöte.

Förutom det finns det även exempel på både kallelse, dagordning och protokoll för ert årsmöte.

 

Ladda ner dokument

Föreningsutvärdering

Hur väl känner ni er förening? Diskutera de här frågorna med minst tre från styrelsen för att få en bättre bild av vart ni är idag och hur ni vill jobba framåt. 

 

Ladda ner dokument

Mötesteknik

Här får ni handfasta tips om hur ni kan hålla så effektiva möten som möjligt. Bättre möten=mer tid för skate!

 

Ladda ner dokument

Riktlinjer för verksamhet

I detta avsnitt hittar ni tips på hur ni i er förening och verksamhet kan inkludera fler och tillsammans kan skapa den värdegrund som er förening vilar på. Ni hittar också förbundets riktlinjer på hur ni bör agera om någon i er förening blir utsatt för trakasserier och/eller kränkande behandling.

Trygg idrott - Registerutdrag

Fr.o.m. 1_a januari 2020 måste alla föreningar anslutna till RF begära in ett förenklat registerutdrag på alla ledare och förtroendevalda som kommer i kontakt med barn (under 18 år).

 

Ladda ner dokument

Skate Camp guide

Att arrangera ett lyckat skateboardläger kräver bra förberedelser och förarbete. Med dessa rekommendationer vill vi hjälpa er att på ett smidigt sätt genomföra Skatecamps.

 

Ladda ner dokument

Engagera medlemmar i föreningen

Hur ser föreningen ut idag? Kanske har ni en välfungerande styrelse men tycker det är svårt att motivera övriga medlemmar att hjälpa till? Eller har ni en styrelse där ordföranden får dra största lasset?

 

Ladda ner dokument

Värdegrund

Här kan ni ladda ner tips för att ta fram en värdegrund.

 

Ladda ner dokument

Inkludering

Här hittar ni mängder med information om hur ni kan göra er verksamhet mer inkluderad. Dokumenten är uppdelade i två delar. Den första delen går igenom vad inkludering är, arbetsmetoder och checklistor. I andra delen går vi igenom hur ni som förening kan fördjupa era kunskaper och ta inkluderingsarbetet till nästa nivå.

 

Ladda ner dokument

Riktlinjer för att hantera trakasserier

Här kan ni ladda ner riktlinjer för att hantera fall av kränkande behandling, trakasserier, sexuella trakasserier och övergrepp.

 

Ladda ner dokument

Vi gör det tillsammans!

En kartläggning av ledarrollen i svenska skateboardföreningar. Den sammanfattade rapporten!

 

Ladda ner rapporten

Vi gör det tillsammans!

Vill du ta del av intervjuer med ledare inom skateboardsverige som ger sin syn på ledarskap och inkludering? Här hittar ni den fullständiga utredningen och kartläggningen av ledarrollen i  svenska skateboardföreningar!

 

Ladda ner hela utredningen

Hur arrangeras en skatetävling?

Här finner ni några handfasta tips hur ni lägger upp arbetet före, under och efter tävlingen så allt flyter på så smidigt som möjligt.

 

Ladda ner dokument

Anläggning

Här hittar ni information kring anläggningsfrågor, ekonomi, drift och skötsel. Både för inomhus och utomhus.

Säkerheten i våra skateparker

Besök våra rekommendationer kring hantering av säkerheten i våra skateparker. Där kan du även ladda ner dem i PDF-format.

 

Ta mig dit genast

Att driva inomhushall

Här hittar du tips, goda exempel, olika typer av finansiering vid byggnation/ombyggnation, kommunala bidrag och mycket mer.

 

Ladda ner dokumentet