MALLAR FÖRENINGSDRIFT

 

Här hittar ni nedladdningsbara dokument och mallar som gör ert styrelsearbete enklare. Allt från att starta en förening, hur ni gör en budget, exempel på styrelsemöte/kallelse, förslag på stadgar, årsmötesprotokoll, bokslut m.m. Men även hjälp för att skapa en hållbar värdegrund samt checklista för inkludering, t.ex.

Att skapa Inkludering. Här hittar ni Inkluderings-checklistan samt en förklaring på vad inkludering och exkludering är.

 

Dokument

Här kan ni ladda ner riktlinjer för att hantera fall av kränkande behandling, trakasserier, sexuella trakasserier och sexuella övergrepp.

 

Dokument

Här kan ni ladda ner tips för att ta fram en Värdegrund.

 

Dokument

Här kan ni ladda ner ett nybildningsprotokoll där det redan är ifyllt det ni behöver gå igenom för att starta en förening.
Ni ansöker om organisationsnummer hos skatteverket, blanketten hittar ni här:

 

Blankett

Föreningens stadgar är föreningens regler, rättigheter och skyldigheter.
Här hittar ni exempel på stadgar från en skateboardförening. Inspireras och gör dem till era egna.

 

Ladda ner

 

Här finns både exempel på dagordning och protokoll för ert styrelsemöte.

 

Ladda ner

Här hittar ni exempel på budget samt en budgetmall som "gör matematiken åt dig".
Det är bra att göra en budget för året så att ni vet vad ni har att röra er med eller hur mycket pengar ni behöver få in för att genomföra er verksamhet.

 

Ladda ner

Här får ni ett exempel på en verksamhetsplan för året. Bra att skriva ner vad ni vill göra under året.

 

Ladda ner

Här finns både exempel på ett bokslut och mall för att göra en egen.
Bokslut är en ekonomisk redovisning för verksamhetsåret som måste göras varje år.

 

Ladda ner

En verksamhetsberättelse är styrelsens rapport över vad föreningen har gjort under året. Ladda ner ett exempel här.

 

Ladda ner

En revisionsberättelse ska skrivas av föreningens revisor som styrker att bokslutet och föreningens ekonomi skötts regelrätt.
(Er revisor behöver inte vara auktoriserad men ska vara minst 18år och veta hur hen genomför sitt uppdrag.) Ingen i styrelsen kan vara revisor, heller inte någon som har maktposition gent emot styrelsen eller tvärt om.)

 

Ladda ner

Här hittar ni både exempel på kallelse, dagordning och protokoll för ert årsmöte.

 

Ladda ner