Idrottslyftet 2018:

Huvudfokus med Idrottslyftet är:

"Att utveckla verksamheten så att barn och unga i åldern 7 - 25 år väljer att idrotta i förening och stimuleras till ett livslångt idrottande i föreningsidrotten" 

Idrottslyftet är ett viktigt verktyg som ger föreningar och förbund stöd att vara med på en resa där vi tillsammans utvecklar svensk idrott mot 2025.

 

Nedanför ser ni de olika kategorierna som ni kan ansöka om, har ni frågor eller vill diskutera idéer och projekt, tveka inte att ringa oss: Kontakt

1. Föreningsutveckling:

Här kan ni söka stöd för er utveckling i föreningen med fokus på struktur i styrelse eller för verksamhetsledare och engagerade medlemmar.
"Bättre struktur = mer tid att åka skateboard"
Kanske behöver föreningen mer kunskap om hur ni leder en ideell förening, vad styrelsen har för uppgift, på vilket sätt ni smidigast kan sköta er verksamhet eller är det dags att uppdatera er värdegrund?
SiSU idrottsutbildarna har flera utbildningar och kurser i detta ämnet och det finns många fler studieförbund som utbildar just ideella föreningar! Tveka inte att anmäla er till utbildningar. Hos oss kan ni söka stöd för resor, kursavgift etc.
Kanske vill ni bjuda hem en föreläsare/utbildare till er förening?
Länk till SiSU´s utbildningar: SISU

 

2. Jämställdhet:

Vi önskar att se en större mångfald inom skateboarding. I denna kategori kan ni söka pengar för projekt som ämnar rekrytera och/eller behålla tjejer/icke-binära i föreningen. Exempel är: prova-på verksamhet med gratis lånebrädor i skatehallen/parken, föreläsningar, utbytesresor, tävlingar, eller projekt där tjejerna/icke-binära/minoritetsgrupper får ta plats med killarna etc.

 

3. Ledarutveckling:

Föreningarna ska kunna söka stöd till att utbilda och rekrytera ledare. Detta förbättrar verksamheten och kan öka medlemmarnas engagemang om de får bra ledare att vända sig till. Exempelvis kan man skicka sina ledare på utbildningar, göra egna utbildningar/workshops osv.

 

4. Fria projekt:

Vi lämnar det även öppet för de kreativa föreningarna att komma in med egna projekt.

 

5. Anläggningsstöd:

Större anläggningsstöd till nybyggnad eller ombyggnad ser vi gärna att ni i första hand söker från ert idrottsdistrikt. Läs mer om det här.
Vi tar dock emot ansökningar om max 50K som leder till att öka tillgången av skateytor anpassade för nybörjare.
(Stödet kan maximalt utgöra 50 procent av investeringskostnaden. Tex; Söker ni 10K behöver ni själva ha 10K eller en annan finansiär som går in med samma summa)

Ansökningstillfällen:

Det finns två ansökningstillfällen per år;

Deadline för period 1: 30 maj
Deadline för period 2: 31 oktober

Begränsningar per ansökningsperiod

• Max en ansökan per ansökningskategori
• Max två ansökningar per ansökningsperiod
• En förening kan max beviljas bidrag på totalt 50 000:- per ansökningsperiod
• Högsta summa att söka inom samtliga kategorier är 50 000:-
• Bidrag till kommunal hallhyra beviljas inte

Krav som måste vara uppfyllda

 

• Aktiviteten måste avse verksamhet inom perioden 1 januari – 31 december 2018
• Medlemsavgiften till förbundet skall vara betalad.
• Tidigare idrottslyftprojekt ska vara återrapporterat
• Medlemsregistret skall vara aktivt och ifyllt.
• Ansökningar tas enbart emot via föreningens IdrottOnline-sida (www.idrottonline.se)

Övriga ansökningsmöjligheter

• Bidrag till skolsamverkan och andra samverkansprojekt med parter utanför idrotten i syfte att bli flera medlemmar kan ansökas via respektive distriktsförbund
• Bidrag till anpassning och utveckling av idrottsmiljöer (hallar m.m.) kan även sökas via respektive distriktsförbund
• Bidrag till verksamhetsutvecklande och kvalitetshöjande projekt utifrån SISUs Värdefullt satsning kan även sökas via respektive SISU distrikt

Idrottslyfts-applikationen når ni via er förenings sida på IdrottOnline.

När ni är inne på er föreningssida på idrottOnline (och har tilldelad roll: kassör, ordförande eller idrottslyft ansvarig)
• Klicka på "Idrottsmedel" i menyn, sen på "idrottsmedel" i vänstra menyn.
Här ser ni samtliga idrottsmedel som är tillgängliga för er förening att söka just nu.
• Klicka på önskat idrottsmedel som ni vill söka (tex "Idrottslyft 2018 P1") och klicka sen på den blå knappen till höger "skapa ansökan/ansök". Följ anvisningarna.

Idrottslyfts-applikationen når ni via er förenings sida på IdrottOnline.

Manual för hur ni gör en ansökan hittar ni här: Idrottsmedel - Förening