Lyssna på Fabian Ryd som pratar om projektet i vår podd Sju lager av livet

HELA ORTEN RULLAR HJÄLPER ER FÖRENING IGÅNG MED INTEGRATIONSSKEJT

 

ni coachar

vi gör resten

ansök längst ner =)

SYFTE

Skapa möten mellan nyanlända och etablerade ungdomar och erbjuda en gemenskap i form av en välkomnande och inkluderande skateboardkultur. 

MÅLGRUPP

Ungdomar, 10-20 år, med OLIKA BAKGRUND. 

STRATEGI

SSF tar fram en modell för hur skateboardföreningar kan jobba med integration. Modellen skall underlätta för föreningar att komma igång. SSF:s medlemsföreningar utför aktiviteterna enligt modellen. SSF bidrar med marknadsföringsmaterial för att säkra att grupperna består en mix av ungdomar med olika ursprung och historia. Projektet delar ut ekonomiskt bidrag till coachlöner. 

AKTIVITET

Din medlemsförening utför 15 kostnadsfria nybörjarsessions för ungdomar. Två coacher utses av förening som leder dessa sessions. Coacherna bjuder in deltagare genom att använda marknadsföringsmaterialet framtaget av Hela Orten Rullar. 

Bakgrund

Föreningen Hela Sverige Rullar startade 2016 med att bygga skateboardrampen på asylboenden. Tanken var att skapa mötesplatser i anslutning till de nyanländas hemmamiljö där etablerade ungdomar och de nyanlända kunde skejta tillsammans. Detta blev mycket uppskattat och vissa peppade igång rejält.

Dock ledde ändrad asylpolitik till att de båda boenden HSR jobbade med fick stänga inom ett år. Ett oväntat problem för HSR men givetvis skönt för många nyanlända som fick flytta till permanentare boendeformer. Föreningen fick utvärdera arbetet och fundera på vad som krävs för att skateboardåkning skall fungera bättre som integrationsverktyg.

HSR insåg att det var ineffektivt att följa efter de nyanlända när de flyttades runt. En bättre strategi antogs vara att se till att så många orter som möjligt står redo att välkomna dem till skatescenen när de kommer. För att lyckas var det uppenbart att hjälp behövdes från andra skateboardföreningar. Erfarenheten visade att det kan vara tidskrävande och bökigt att dra igång projekt av detta slag. Att jobba ideellt med lite medel är svårt och många har säkert inte haft tid eller råd börja.

Projektidén blev därför att erbjuda lösningar på problem som gör det bökigt att med idéellt arbete dra igång integrationssatsningar.

Vi på förbundet kände att detta projekt skulle kunna vara ett bra stöd för våra medlemmar. Därför vill vi nu bjuda in er att delta i projektet som drivs i samarbete med HSR.

Vi bidrar med…

…lön till coacherna
…5st kompletta utrustningar
…t-shirts till alla deltagare
…klistermärken
…affischer för att bjuda in deltagare från skolor, fritidsgårdar, asylboenden etc
…utskick till föräldrar, personal på skolor, kommunen etc (för att bjuda in deltagare)
…färdiga texter för sociala medier och webb (för att bjuda in deltagare)
…bilder för sociala medier och webb (för att bjuda in deltagare)
…manual för att stötta coacherna
…enkla formulär att fylla i för återrapportering
…pressmaterial

allt detta skickas ut till er i COACHLÅDAN

 Ni bidrar med…

…2 st coacher (varav minst en tjej) som utses av föreningen
…15 st coachledda tillfällen á 2 timmar tom. 30/11 2018
…plats att skejta på (hall, park, street, besök på nya ställen etc.)
…lite löneadministration till coacherna
…ett sammanhang och gemenskap för alla deltagare

 

Coacherna...

...utses av föreningen
...packar upp coachlådan
...tittar igenom den lättlästa pärmen med information
...följer checklistan som börjar med att bjuda in deltagare, övergår i det faktiska coachandet och slutar med att fylla 
i utvärderingen

Ansök

Skicka ett mail till fabian.ryd@sverigesskateboardforbund.se

Skriv:

Föreningens namn
Kontaktperson
Tel. till kontaktperson
Svar på följande frågor:

1.  Hur många medlemmar har er förening?
2.  Vad har ni för ytor att åka på?
3.  Har ni en befintlig nybörjarverksamhet, och hur går den till?
4.  Har ni egna lånebrädor inom föreningen?
5.  Har ni jobbat med integrationsskejt tidigare?
6.  Vad finns det för behov av en integrationssatsning på er ort?
7.  Hur många nyanlända har ni inom ert närområde?
8.  Har ni några tilltänkta som är intresserade att extrajobba som coacher?
9. Har ni möjlighet att ta emot bidrag och administrera 2 coachlöner på timbasis?

Ring eller maila om ni undrar något. Syftet med frågorna ovan är att få förståelse för era behov. Vi hjälper er gärna att besvara dem. Meningen med Hela Orten Rullar är att det skall vara enkelt att genomföra. Det är första gången vi gör detta, låt oss göra det tillsammans!

Kontakt
Fabian Ryd tel. 0708 555 325
fabian.ryd@sverigesskateboardforbund.se