Lyssna på Fabian Ryd som pratar om projektet i vår podd Sju lager av livet

HELA ORTEN RULLAR HJÄLPER ER FÖRENING IGÅNG MED INTEGRATIONSSKEJT

 

ni coachar

vi gör resten

ansök längst ner =)

SYFTE

Skapa möten mellan nyanlända och etablerade ungdomar och erbjuda en gemenskap i form av en välkomnande och inkluderande skateboardkultur. 

MÅLGRUPP

Ungdomar med OLIKA BAKGRUND. 

STRATEGI

SSF tar fram en modell för hur skateboardföreningar kan jobba med integration. Modellen skall underlätta för föreningar att komma igång. SSF:s medlemsföreningar utför aktiviteterna enligt modellen. SSF bidrar med marknadsföringsmaterial för att säkra att grupperna består en mix av ungdomar med olika ursprung och historia. Projektet delar ut ekonomiskt bidrag till coachlöner. 

AKTIVITET

Din medlemsförening utför 15 kostnadsfria nybörjarsessions för ungdomar. Två coacher utses av förening som leder dessa sessions. Coacherna bjuder in deltagare genom att använda marknadsföringsmaterialet framtaget av Hela Orten Rullar. 

STATUS

13 ANSÖKNNINGAR MOTTAGNA

6 BEVILJADE ANSÖKNINGAR

3 ANSÖKNNIGAR VIA IDROTTSLYFTET

1 FÖRENING UTANFÖR FÖRBUNDET FINANSIERAR PROJEKTET SJÄLV

 

FÖRENINGAR I HELA ORTEN RULLAR

SKÖVDE SKATEHALL - 100% GENOMFÖRT

KARLSTAD SKATEBOARDKLUBB - 20% GENOMFÖRT

LEIF - LEKSANDS EXTREMA IDROTTSFÖRENING - 90% GENOMFÖRT

GÖTEBORGS SKATEBOARDFÖRENING - 10% GENOMFÖRT

DRAKSTADEN SUBSPORTKLUBB - INTROMÖTE MED COACHER 24/10

HANGAREN LINKÖPING - INTROMÖTE MED COACHER SNARAST

 

SKÖVDE HAR HAFT:

- 218 unika deltagare

- 24 sessions

- Varav 77 procent nyanlända och 33 procent tjejer bland deltagarna:

De upplevde att projektet hjälpt dem komma igång med en sådan satsning

De upplevde att projektet utvecklat unga medlemmar till duktiga coacher som blivit en resurs i föreningen

Föreningen Hela Sverige Rullar (HSR) började 2016 att bygga skateboardramper på asylboenden. Tanken var att skapa mötesplatser där ungdomar med olika bakgrund kunde skejta tillsammans.

Politiken ledde dock till att de boenden HSR jobbade med fick stänga redan efter första året. Ett oväntat problem för föreningen men skönt för människorna som fick flytta till bättre boendeformer. Föreningen fick utvärderade arbetet för att reda ut vad som krävs för att skateboardåkning skall fungera som integrationsverktyg.

Uppenbarligen var det ineffektivt att själva följa efter de nyanlända när de flyttas runt. Smartare vore att på något sätt jobba för att hela skateboard-sverige skall stå redo att välkomna de människor som sprids ut i landet. HSR behövde ta hjälp av andra skateboardföreningar!

Sveriges Skateboard Förbund, vars syfte är att stötta föreningar, beslutade att samarbeta med HSR i detta. Förbundet tog med HSRs hjälp fram en metod för hur skateboardföreningar kan jobba för ökad integration på deras respektive ort.

Hela Orten Rullar är en enkel metod att följa, massor med färdigt marknadsföringsmaterial samt bidrag i form av ekonomiska medel och utrustning.

Allt för att det skall gå snabbt och lätt för din förening att komma igång och verka för integration genom skateboardåkning på er ort!

6 föreningar får 2018 chansen att ta del av ekonomiskt bidrag från projektet. Men fler än så kan ansöka om att driva projektet med medel från idrottslyftet eller annan finansiär.

 

Projektet är finansierat av Framåt för fler i rörelse! som är en satsning för att motverka ungas stillasittande.

Vi bidrar med…

…lön till coacherna

…metodmanual för att förenkla coachernas arbete
…7 st kompletta utrustningar
…t-shirts till alla deltagare
…klistermärken
…affischer för att bjuda in deltagare från skolor, fritidsgårdar, asylboenden etc
…utskick till föräldrar, personal på skolor, kommunen etc (för att bjuda in deltagare)
…texter för sociala medier och webb (för att bjuda in deltagare)
…bilder för sociala medier och webb (för att bjuda in deltagare)
…enkla formulär att fylla i för återrapportering
…pressmaterial

allt detta skickas ut till er i en "verktygslåda"

 

 Ni bidrar med…

…2 st coacher (varav minst en tjej) som utses av föreningen
…plats att skejta på (hall, park, street, besök på nya ställen etc.)

…ett sammanhang och gemenskap för alla deltagare

…lite löneadministration

 

Coacherna...

...packar upp verktygslådan

...läser igenom bruksanvisningen

...följer checklistorna för det som skall göras

...bjuder in deltagare med färdigt material som skickas ut

…genomför 15 st coachledda tillfällen á 2 timmar t.o.m. 30/11 2018

...utvärderar projektet genom att fylla i svar i färdiga frågeformulär

Ansök

Anmäl intresse genom att mejla fabian.ryd@sverigesskateboardforbund.se

Därefter görs själva ansökan via www.idrottonline.se. Projektet finansieras numera av Idrottslyftet. Om du är osäker på hur man ansöker om Idrottslyftet eller ovan vid idrottonline.se så hjälper vi er igenom processen.

Ni får hjälp att formulera ansökan via denna mall. Redigera svaren i mallen efter er förenings behov och önskat upplägg. Klipp sedan ut svaren och klistra in i ansökningsformuläret för idrottslyftet på idrottonlines webbplats.

Ni kan söka upp till 50 000 kr per år. Ett komplett paket från Hela Orten Rullar kostar ca 26 000 kr. Ni har alltså möjlighet att utöka antalet coach-timmar eller antalet brädor/hjälmar efter behov.

Meningen med Hela Orten Rullar är att det skall vara enkelt och kul att genomföra, låt oss göra det tillsammans!

Kontakt:
Fabian Ryd tel. 0708 555 325
fabian.ryd@sverigesskateboardforbund.se