Idrottslyftet – ny kategori!

Idrottslyftet period 2 är öppet och redo att ta emot er ansökan! 
Ansök senast 31 oktober. Sök upp till 50.000kr
Huvudfokus med Idrottslyftet är:

”Att utveckla verksamheten så att barn och unga i åldern 7 – 25 år väljer att idrotta i förening och stimuleras till ett livslångt idrottande i föreningsidrotten” 

Idrottslyftet är ett viktigt verktyg som ger föreningar och förbund stöd att vara med på en resa där vi tillsammans utvecklar svensk idrott mot 2025.

Sökbara kategorier är:
1. Föreningsutveckling
2. Jämställdhet
3. Ledarutveckling
4. Fria projekt
5. Anläggningsstöd

Ny kategori, Anläggningsstöd:
Större anläggningsstöd till nybyggnad eller ombyggnad ser vi gärna att ni i första hand söker från ert idrottsdistrikt. Läs mer om det här.
Vi tar dock emot ansökningar om max 50K som leder till att öka tillgången av skateytor anpassade för nybörjare.
(Stödet kan maximalt utgöra 50 procent av investeringskostnaden. Tex; Söker ni 10K behöver ni själva ha 10K eller en annan finansiär som går in med samma summa)

Läs mer om idrottslyftet och hur ni söker här:
http://www.sverigesskateboardforbund.se/idrottslyftet/

About henrik