Ny dataskyddsförordning fr.o.m. 25/5

Ny dataskyddsförordning (GDPR) träder i kraft den 25e maj och idrottensföreningar kommer också att beröras av detta.

Mer information om detta kan ni läsa om här:
Det finns tre tydliga delar vi bör/kan börja arbeta med omgående dock för att vara väl förberedda den 25/5.
. Vi behöver vara tydliga med vilka personuppgifter vi samlar in och varför vi gör det. Detta kallas för Avsiktsförklaring och vi kommer behöva informera nya samt våra befintliga medlemmar om förändringar som snart införs.
.. Alla i styrelsen behöver få kännedom om GDPR och styrelsen behöver dessutom utse en Ansvarig person för hanteringen av personuppgifter.
… Föreningen behöver inventera och skapa ett register över vilka personuppgifter ni har och hur de hanteras/delas och även kommer hanteras framöver.
Under denna länken finner ni användbara mallar att använda och vi föreslår också att styrelsen anmäler sig och genomför någon av de fyra tillfällen som ges till webbutbildning i ärendet, dessa tillfällen hittar ni också via länken:

About henrik