Ansök till Hela Orten rullar nu!

Vi skejtare drömmer om långa grinds på dagen, vi har någonstans att hänga på kvällen och vi vrider oss i sängen runt blåmärken på natten. Därför har vi massor att prata om, garva åt och att bygga nya vänskaper på. Ett sammanhang och en identitet helt enkelt. Vi tänker ge fler människor chansen att också få känna det här och vi behöver er hjälp!

De som kanske behöver den här gemenskapen mest just nu är ungdomar som satsat allt för ett nytt liv i Sverige. Om vi visar en öppen dörr för dessa är jag övertygad om att vår kultur kommer bli ännu rikare och roligare i framtiden.

Ansök nu för att hjälpa oss bjuda in fler människor till vår värld!

Längre ner hittar Du vad det går ut på, vad som krävs och hur Du ansöker.

let’s Doris!
/Fabian Ryd, projektledare Hela Orten Rullar

0708 555 325
fabian.ryd@sverigesskateboardforbund.se

 

 

SYFTE
Via skateboardåkning skapa möten mellan nyanlända och etablerade ungdomar och därmed erbjuda ett sammanhang i form av en välkomnande och inkluderande skateboardkultur. 

MÅLGRUPP
Nyanlända och etablerade nybörjare i 10-20 års åldern.

STRATEGI
Centralt ta fram ett skalbart metodmaterial för integrationsskate. Materialet skall underlätta för skateboardföreningar att lansera integrationssatsningar. Detta skall korta startsträckan och vidare samla alla lärdomar på ett ställe. Ekonomiskt bidrag kommer delas ut för att täcka coachlöner och utrustning. 

AKTIVITET
SSFs medlemsföreningar utför kostnadsfria nybörjarsessions för ungdomar med blandad bakgrund genom att steg för steg följa metodmaterialet.

Bakgrund

Föreningen Hela Sverige Rullar startade 2016 med att bygga skateboardrampen på asylboenden. Tanken var att skapa mötesplatser i anslutning till de nyanländas hemmamiljö där etablerade ungdomar och de nyanlända kunde skejta tillsammans. Detta blev mycket uppskattat och vissa peppade igång rejält.

Dock ledde ändrad asylpolitik till att de båda boenden HSR jobbade med fick stänga inom ett år. Detta var givetvis bra för många då de fick flytta till permanentare boendeformer. Med denna erfarenhet i ryggen fick föreningen samtidigt chansen att utvärdera arbetet och fundera på vad som krävs för att skateboardåkning skall fungera bättre som integrationsverktyg.

HSR insåg att det var ineffektivt att följa efter de nyanlända när de flyttas runt. En bättre strategi antogs vara att se till att alla orter de kommer till står redo att välkomna dem till skatescenen. För att lyckas var det uppenbart att hjälp behövdes av andra skateboardföreningar. Självklart hade en del föreningar redan kommit igång med integrationsarbete. Dessa ville HSR lära av. Men av erfarenhet visste de också att det kan vara tidskrävande och bökigt att dra igång satsningar. Att jobba ideellt med lite medel är svårt och många har säkert inte haft tid eller råd börja.

Föreningen listade några faktorer de märkt varit nödvändiga för att en integrationssatsning skall bli lyckad:

-deltagare med olika bakgrund
-riktat till nybörjare
-strategisk kommunikation med syfte att få en mix av folk i grupperna

-planering
-coacher
-utrustning
-ett spot
-fasta sessions
-kostnadsfritt för deltagarna
-utvärdering

Listan kräver tid och pengar och finns inte det skapas problem. Projektidén blev därför att erbjuda lösningar på dessa. Effekten blir förhoppningsvis att detta förarbete underlättar för föreningar att sätta upp integrationssatsningar och att startsträckan kapas markant. Projektet blir skalbart och dessutom samlas alla lärdomar om effektiv integration på ett och samma ställe.

Vi på förbundet kände att detta projekt skulle kunna vara ett bra stöd för våra medlemsföreningar. Därför vill vi nu bjuda in er att delta i projektet som drivs i samarbete med HSR.

 

 

Vi bidrar med…

…lön till coacherna
…5st kompletta utrustningar
…t-shirts till alla deltagare
…klistermärken
…affischer för att bjuda in deltagare från skolor, fritidsgårdar, asylboenden etc
…utskick till föräldrar, personal på skolor, kommunen etc (för att bjuda in deltagare)
…färdiga texter för sociala medier och webb (för att bjuda in deltagare)
…bilder för sociala medier och webb (för att bjuda in deltagare)
…manual för att stötta coacherna
…enkla formulär att fylla i för återrapportering
…pressmaterial

allt detta skickas ut till er i COACHLÅDAN

 

Ni bidrar med…

…2 st coacher (varav minst en tjej) som utses av föreningen
…15 st coachledda tillfällen á 2 timmar tom. 30/11 2018
…plats att skejta på (hall, park, street, besök på nya ställen etc.)
…lite löneadministration till coacherna
…ett sammanhang och gemenskap för alla deltagare

 

 

Coacherna…

…utses av föreningen
…packar upp coachlådan
…tittar igenom den lättlästa pärmen med information
…följer checklistan som börjar med att sprida all kommunikation på orten, övergår i utförandet av de coachledda tillfällena och slutar med att fylla i utvärderingen

 

 

 

Ansök

För att ansöka om deltagande i Hela Orten Rullar ber vi er skicka ett mail till fabian.ryd@sverigesskateboardforbund.se

I mailet skriver ni:

Föreningens namn
Kontaktperson
Tel. till kontaktperson
Svar på följande frågor:

1.  Hur många medlemmar har er förening?
2.  Vad har ni för ytor att åka på?
3.  Har ni en befintlig nybörjarverksamhet, och hur går den till?
4.  Har ni egna lånebrädor inom föreningen?
5.  Har ni jobbat med integrationsskejt tidigare?
6.  Vad finns det för behov av en integrationssatsning på er ort?
7.  Hur många nyanlända har ni inom ert närområde?
8.  Har ni några tilltänkta som är intresserade att extrajobba som coacher?
9. Har ni möjlighet att ta emot bidrag och administrera 2 coachlöner på timbasis?

 

Om det är något ni undrar över ring eller maila direkt. Frågorna ovan är till för att få en förståelse för era behov. Vi hjälper er gärna att besvara dem så gott det går!

Meningen med Hela Orten Rullar är att det skall vara enkelt att genomföra. Det är första gången vi gör detta, låt oss göra det tillsammans!

Kontakt
Fabian Ryd tel. 0708 555 325
fabian.ryd@sverigesskateboardforbund.se

 

 

 

 

About Alexander Edqvist