Hela orten rullar tillsammans med Sveriges Skateboardförbund & Framåt för fler i rörelse!

Sveriges Skateboardförbund (SSF) har beviljats bidrag att driva integrationsprojektet Hela Orten Rullar under 2018. Bidraget kommer från Riksidrottsförbundet och Svenska Spels gemensamma satsning ”Framåt för fler i rörelse”. Denna är ett sätt att bemöta problemet att svenska barn och vuxna idag rör på sig för lite. Centrum för idrottsforskning larmar om att två av tre barn inte når upp till världshälsoorganisationens rekommendation om 60 minuter fysisk aktivitet per dag. Nu vill de alltså stötta nya idéer kring hur en kan få fler människor i rörelse och att dessa skall fortsätta att röra på sig upp i åldrarna.

 

SSF och Hela Sverige Rullar (HSR) hoppas med Hela Orten Rullar locka nyanlända ungdomar till skateboardkulturen men aktiviteterna kommer vara öppna för alla som är sugna att prova på. Skateboard är en ypperlig fysisk aktivitet även för äldre, så blir en biten är chansen stor att en aldrig lägger brädan på hyllan.

Projektet är framtaget av och kommer drivas tillsammans med föreningen Hela Sverige Rullar. Fabian Ryd, en av HSR:s grundare, har just börjat en halvtidstjänst på SSF för att kicka igång och driva projektet med hjälp av SSF:s medlemsföreningar.

Hela Sverige Rullar startade 2016 med att bygga miniramper på asylboenden. Sedan dess har föreningen på olika sätt försökt använda skateboardåkning som ett verktyg för integration. Deras lärdomar ligger till grund för detta nya projekt där SSF:s medlemsföreningar kommer genomföra aktiviteterna. Ett problem HSR stötte på var att nyanlända under de första åren i Sverige flyttas runt åtskilliga gånger innan de får chansen att etablera sig på en plats. Det var därför ineffektivt att försöka följa efter dem med skateboardsatsningar.

Hela Orten Rullar går därför ut på att ta fram verktyg för att underlätta för andra föreningar att snabbt komma igång med effektivt integrationsarbete. Dessa verktyg kommer att erbjudas till SSF:s medlemmar. På så vis kan fler föreningar i Sverige stå redo att med öppna armar ta emot de nyanlända som kommer till just deras ort.

Projektet riktar sig främst till föreningar som inte har kommit igång med integrationsarbete eller vill utveckla sitt befintliga. De huvudsakliga aktiviteterna kommer bestå av kostnadsfria nybörjarsessions där alla är välkomna. Ett av de verktyg som projektet kan erbjuda är strategisk kommunikation för att nå ut till deltagarna. En nyckel för att projektet skall lyckas är att grupperna består av människor med olika bakgrund. Målet är att sex stycken skateboardföreningar skall delta i Hela Orten Rullar under 2018.

Inbjudan att delta samt detaljerad information kommer inom kort skickas ut till alla medlemsföreningar.

 

För att anmäla intresse redan nu eller för frågor kontakta fabian.ryd@sverigesskateboardförbund.se

About Niklas Boström