#metoo, #timeout och machokultur

#metoo har skapat ett forum för kvinnor att berätta om mäns övergrepp där varje berättelse inte behöver stå ensamt och att de tas på allvar. Skammen förflyttas dit den ska, till förövarna och strukturerna som främjar en skev maktfördelning.
Med de olika upprop som sker blir det mer och mer tydligt att det är en maktstruktur som skapar den här utsattheten.
En maktstruktur som enligt statistiken och med flera tusen individers berättelser borde varit tydligare för länge sedan men som inte tagits på allvar. Nu går det inte att blunda för det faktumet att män fostras in i en kultur där det är okej för dem att ta för sig av det de vill ha oavsett vad motparten känner.

 

Inom idrotten sker uppropet under hashtagen #timeout där individ efter individ berättar om sina upplevelser som synliggör att samma mönster även finns inom idrotten.

 

Det går inte att blunda längre!

 

Hur en machokultur skapas kan förklaras med något som kallas en våldspyramid

 

 

där fundamentet i pyramiden (kulturen) är språkbruk. Alltså hur vi pratar om andra och med varandra. Har vi ett nedsättande språkbruk leder det till nedsättande attityder som leder till nedsättande handlingar och sedan konsekvenser som kränkningar eller lagbrott av och mot andra personer som inte passar in i normen för ”det du ska” vara inom machokulturen.

 

Hur ser det då ut inom skateboardscenen i Sverige och internationellt? Det går att hävda att Sverige har kommit långt jämfört med andra länder men det är fortfarande en mansdominerad idrott eller aktivitet och den röda tråden verkar vara att i mansdominerade områden finns också en maktstruktur där män har makten och ger sig själva rätten till andras kroppar och tolkningsföreträde kring vad som är okej eller inte kring allt som rör området. Det kan också kallas machokultur. Så frågan är, finns det en machokultur inom skateboard?

 

Om vi tittar på andra idrotter, branscher eller aktiviteter som oftast ses som macho och bärare av machokultur så passar skateboardkulturen dessvärre in där också.

 

När vi läser i enkäter och lyssnar på personer som bryter normen inom skateboard och hur de upplever skateboard blir det också tydligt att det finns en stark machokultur.

 

Vad är då normen som bär på machokulturen? Det räcker med att bläddra igenom ett par skateboardtidningar, klicka sig igenom ett par skatesiter och följa några större instagram-konton för att tydligt se att normen är en vit kille, troligtvis heterosexuell som gillar öl, bröl och är allmänt tuff, hård och ja macho.

 

Vi hävdar alltså att machokulturen finns inom skateboard med.

 

En person som gjort ett projekt kring detta är skateboardåkaren Nils Lilja. Nils gick sista året på konstfack och skulle göra sitt examensarbete 2015. Han hade egentligen bestämt sig för att inte göra något med skateboard och att använda ett annat medie än video. Efter ett tag landade det ändå på att göra texten, klippet och hemsidan http://boysclubclip.com/ där han tar upp machokulturen inom skateboard. Det var något Nils hade funderat länge på och som han kände behövde bli sagt. I klippet får vi först en inblick i det som är unikt och positivt inom skateboard som kanske också är lösningen på att bryta machokulturen. I andra delen få vi ta del av den negativa sidan där machokulturen frodas. Filmen avslutas med en uppmaning till killar/män att börja prata och tillsammans utmana den gällande machonormen och låta en ny mer inkluderande norm växa fram.

 

I förbundets podcast Sju lager av livet som lanseras senare idag får ni i första avsnittet lyssna på Nils Lilja när han berättar mer om hur han tänkte när han skapade Boys Club, hur han kom till den insikten och hur han ser på det idag.

 

I Sveriges Skateboardförbund försöker vi jobba med frågan om en jämlik och jämställd skatescen som utmanar machonormen på olika sätt och på flera nivåer för att kunna nå så många som möjligt.

Vår organisation har haft jämställdhetsfrågan med oss sedan dag 1 och de senaste åren vill vi att jämställdhet och jämlikhet ska genomsyra allt som vi gör, vi har inte tid med att se på jämställdhet som ett sidoprojekt eller att det är tjejerna eller andra minoritetsgrupper i vår kultur som ska driva frågan på egen hand. Vi vill att alla ska ha samma förutsättningar och grund att stå på oavsett diskrimineringsgrund.
Vi har format organisationen där vår generalsekreterare tidigare har startat No Limit som är en skatboardförening som jobbar för en mer jämställd skatescen och där hon har ett jämställdhets och jämlikhetsperspektiv med sig hela tiden.
I år intensifierade vi utvecklingen mot en mer jämlik och jämställd skatescen genom att anställa en föreningsutvecklare med fokus på struktur och jämlikhet som jobbar med både föreningarna och förbundet att få in ett jämlikhetsperspektiv som genomsyrar hela verksamheterna.

 

Satsningar vi gör inom förbundet för att skapa en mer inkluderande och jämlik skatescen är att vi:

 

  • Utvecklar våra styrdokument.
  • Utvärderar ledarrollen inom skateboard och hur den kan verka för att passa uniciteten i skateboard och skapa en inkluderande och jämlik miljö.
  • Utvecklar ett utbildningspaket som genomsyras av ett jämlikhetsperspektiv.
  • Anordnar föreningsträffar där vi utbildar föreningarna och skapar möjligheter för erfarenhetsutbyte.
  • Vi samarbetar med de lösningsfokuserade jämlikhetsexperterna Make Equal.
  • Vi riktar det bidrag vi kan ge föreningar för att främja satsningar på jämlikhet.
  • Vi ser över vår kommunikation för att den ska bli tilltalande och tillgänglig för så många som möjligt och utmana normen. I samband med det utvecklar vi också stöd till föreningarna för att kunna ha en mer inkluderande kommunikation.

 

Vi vill att perspektivet av vad en skateboardåkare anses vara, förflyttas från en vit heterosexuell kille till att kunna vara i alla former, hudfärger, kön, könsidentiteter, sexuella läggningar, åldrar, funktionsförmåga, trosuppfattning, bakgrunder och att det inte ska spela någon roll.

 

Vi vill bryta machonormen och göra skateboardkulturen så inkluderande som den alltid har sett sig vara. Fast på riktigt!

/Sveriges Skateboardförbund

About Niklas Boström