Idrottslyftet period 1 öppet!

Idrottslyftet är nu öppet för våra föreningar att söka!

Huvudfokus med Idrottslyftet är:

”Att utveckla verksamheten så att barn och unga i åldern 7 – 25 år väljer att idrotta i förening och stimuleras till ett livslångt idrottande i föreningsidrotten” 

Idrottslyftet är ett viktigt verktyg som ger föreningar och förbund stöd att vara med på en resa där vi tillsammans utvecklar svensk idrott mot 2025.

Samtliga kategorier som går att söka och komplett information om idrottslyftet hittar du här: IDROTTSLYFTET 2017

About Katta Sterner